Den vyúčtování

aneb společné předání pokuty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Na tuto středu, 25.května, připadá den splatnosti pokuty za nevčasné předání výpůjčky nemovité věci, tedy výpůjčky nemovitosti a přilehlých pozemků na adrese Jeseniova 60, kde nyní funguje Autonomní sociální centrum Klinika (ASCK).

Centrum, hojně podporované a spolurozvíjené různorodými lidmi, které navíc udržovalo s ÚZSVM neustálý kontakt, mohlo po prodložení výpůjčky v březnu 2016 fungovat nerušeně dál. Překvapivě se tak ale nestalo.

Smlouva proloužena nebyla, a to ani později po dalších a dalších jednáních, kde byla řada odůvodnění ÚZSVM k neprodloužení smlouvy vyvrácena.

ÚZSVM namísto konstruktivního přehodnocení svého rozhodnutí a společného hledání kompromisu o zachování legálního setrvání v budově a udržení činnosti autonomního centra, věc dohání až k soudnímu sporu a nyní se uchyluje k vymáhání pokuty 40 000 korun. Pokuty, kterou ve středu půjdeme uhradit.

Stát, který se není schopen o objekt dlouhodobě postarat, penalizuje ty, kteří tak činí za něj. Proto se ve středu v 15 hodin při placení pokuty na ÚZSVM pokusíme imaginativně a transparentně zamyslet nad smyslem a (ne)legitimností takového jednání.

Ve středu v 15:00 před ÚZSVM. Pojďte s námi!

Pro více informací sledujte událost.

Klinika už zase žije, doufáme, že navždy

Po včerejším dramatickém večeru je objekt opět v rukou kolektivu Kliniky. Přijďte podpořit Kliniku, zapojit se do organizace programu a v hojném počtu bránit dům před případnou další návštěvou policie.

A co se včera vlastně stalo?

Během odpoledne přišla některým médiím anonymní zpráva, že na Klinice vybuchne ve 20.00 bomba. Zpráva měla vyvolat pocit, že byla napsaná zhrzeným členem kolektivu Kliniky nebo širšího levicového hnutí. To považujeme za nesmysl.
Policie dům evakuovala, přítomní z kolektivu odešli, protože brali oznámení o možném výbuchu vážně. Překvapivé ale je, že v 19.50 byli za pásku vymezující bezpečný prostor kolem Kliniky vpuštěni úředníci ÚZSVM. V tu chvíli jsme pojali podezření, že nahlášená bomba poslouží jako záminka k vyklizení a ukončení činnosti autonomního sociálního centra.

Nechtěli jsme smířit s tím, že by oživení prádzného domu, o který nejeví nikdo zájem, myšlenky které v něm rozvíjíme a komunita, která je s domem spojená, měly takto skončit. Kromě toho vedeme s vlastníkem, tedy s ÚZSVM, civilní soudní spor, do kterého by Policie násilím vstupovat neměla. Dlouhodobě usilujeme o opětovné zlegalizování naší činnosti v domě.

Ačkoliv žádná bomba nalezena v obektu nebyla, úředníci ÚZSVM nám oznámili, že už se do něj vrátit nemůžeme. Vrátili jsme se. Na místo přijela široká řada podporovatelů a podporovatelek Kliniky a část z  nich se rozhodla vrátit do domu, do kterého nám i současný právní stav chodit umožňuje, i přesto že smlouva již vypršela. Policie se snažila dům ubránit, ale energii davu, který Kliniku nechtěl ztratit nezabránila, a po čase vyklidila pozice. Ceníme si všech, kteří a které nám přišli/y vyjádřit podporu: jejich přítomnost nám dokazuje, že boj o Kliniku není bojem jednoho osamoceného kolektivu, ale širokého spektra lidí a kolektivů.

Pokračujeme tedy v programu:
#occupyklinika / měsíc třetí
Na Kliniku se přesunul program Dnů Antikapitalismu, který začne od devatenácti třiceti a zítra bude pokračovat po celý den, stejně jako tradiční nedělní zahrádkaření.

Pomozte udržet Kliniku v chodu!

Klinika to táhne už třetí měsíc přes čas k radosti nás všech. Jenže bohužel, má to své stinné stránky… Prostor pro další jednání o opětovné legalizaci projektu je vykoupen, a to doslova: pokuta tisíc korun denně na účet ÚZSVM nám stále běží a poběží až do doby, než (jestli) vstoupí v platnost nová magistrátní dohoda zahrnující i naši znovulegalizaci.
Klinika by nikdy nefungovala bez aktivní účasti lidí z venku, a to ať pracovní, programové, nebo finanční. A finance docházejí… Pokud vám záleží na další existenci Kliniky, můžete ji podpořit na transparentním účtě 2600985228/2010. Vyjma placení pokuty poslouží peníze i na právníka, protože nás čeká žaloba za neopuštění objektu.
Díky všem, jsme v tom spolu.

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Komunitně podporované zemědělství na Klinice

Od května bude na Klinice fungovat odběrné místo pro zeleninu ze Svobodného statku na soutoku v rámci „komunitně podporovaného zemědělství“ (KPZ). Pro ty, kdo mají zájem, bude jednou za týden nebo za dva (záleží na vás), a to v úterý mezi 17-19 hodinou dole u kavárny k odběru čerstvá lokální bio-zelenina „přímo od zdroje“.

Máte-li zájem se zapojit, mrkněte na informace: http://www.svobodny-statek.cz/bio-dynamicke-zemedelstvi/nase-projekty/spolecenstvi-kolem-svobodneho-statku-na-soutoku

Celosezónní odběr zeleniny můžete objednávat na mailu: michaela.krivkova@camphill.cz
Pište prosím nejpozději do konce dubna, pak už se začíná s odběrem.

Pozdravy králi Šmoulů od “duševně nenormálních”

Další meta dosažena, ústa si o nás otírá už i Miloš Zeman. Jestliže strážcem normality má být Policie ČR ve spolupráci s Milošem, dobrovolně se hlásíme k „duševně nenormálním lidem“. Přijďte se k nám taky léčit, činilo a činí to tak stovky lidí. A jestliže Miloš tvrdí, že se u nás připravují molotovy na Řízkárnu, my tvrdíme, že prezident téhle země je král šmoulů. Ani jedno není doložitelné, to druhé je ale zcela zřejmé.

Další z účelových snah o ukončení činnosti Kliniky nevyšla. S čím přijdou příště?

Tisková zpráva

8. 4. 2016. Kolektiv Kliniky včera jednal se zástupkyní Ministerstva práce a sociálních věcí, která znovu vyvrátila informaci, že by ministerstvo mělo o budovu v Jeseniově 60 zájem. Přitom na základě nepravdivé informace o proběhlém převodu byla na jednání zastupitelstva hl. m. Prahy ze stolu smetena petice více než 2300 občanů a občanek Prahy, aniž byla řádně projednána. Kam se poděla zákonná povinnost petici projednat? táží se členové kolektivu a poukazují na to, že šlo jen o další manipulaci s fakty za účelem zastavení činnosti Autonomního sociálního centra.

„Opakovaně se ukázalo, že argumenty proti Klinice byly zástupné či přímo lživé“, podotýká Jakub Ort z kolektivu. Za všechny lze zmínit zpočátku omílaný a později pod stůl zametený zájem Generální inspekce bezpečnostních sborů o užívání objektu, neexistující kolaudační rozhodnutí, kterým bylo obhajováno neprodloužení smlouvy o výpůjčce, či nepodložené obvinění, že Klinika je bezpečnostním rizikem, což ve svém dopise vyvrátila i samotná Policie ČR.

V tomto kontextu zvláště vyniká, že Klinika získala Cenu Františka Kriegla. Udělení této ceny považuje kolektiv Kliniky za ocenění dosavadní činnosti stovek lidí spojených s autonomním centrem v boji za skutečnou demokracii a lidská práva všech skupin obyvatel, tedy za hodnoty, které jsou dnes systémově upozaďovány společností založenou na zisku a nerovném postavení člověka vůči státním institucím. Výbor petice za Kliniku vyzval kontrolní výbor zastupitelstva hl. m. Prahy, aby petici znovu zařadil k řádnému projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy. Klinika žije a žít bude!

KLINIKA DOSTALA CENU NADACE CHARTY 77

/Praha, 8.4. 2016/ Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost pro rok 2016 získalo Autonomní sociální centrum Klinika za odvahu dokazovat v dnešní době, že pomoc bližnímu je správnou cestou pro každého, kdo chce zůstat skutečným
člověkem. Klinika je příkladem dobrovolných aktivit, které překračují hranice jakékoli ideologie i tržního světa a stávají se obecně lidskými.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na dlouhé cestě Klinky od začátků až do současnosti. Společně dokazujeme, že “lepší svět” nemusí být jen prázdná fráze.

Úplný text tiskové zprávy Nadace Charty 77

Kliniku nikdo nechce, my si ji vezmeme!

Dnes mluvčí MPSV dementoval informaci o zájmu ministerstva převzít budovu v Jeseniově 60. Přitom tato informace z úst legislativního náměstka ÚZSVM zabránila řádnému projednání petice více než 2300 občanů a občanek Prahy.

Za vším prý stojí „horlivý úředník“ MPSV. Do politických jednání o budoucnosti Kliniky však aktivně vstoupil i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož legislativní náměstek, pan Vladimír Kremlík ve čtvrtek na jednání zastupitelstva hl. m. Prahy tuto informaci začal šířit a opakovaně rozporoval tvrzení, že by informace mohla být účelovým manévrem. Navíc explicitně oznámil, že ÚZSVM už objekt nespravuje a proto není možné petici projednat, kteroužto informaci dnes sám ÚZSVM také odmítl. Opakuje se tedy situace z minulého roku, kdy o budovu požádal GIBS, ale k žádnému využití nikdy nedošlo.

Do celého příběhu ještě vstupuje radnice MČ Praha 3, která dlouhodobě deklaruje, že situaci kolem Kliniky nijak nemůže ovlivnit, avšak podle informací aktualne.cz za touto bleskovou a ve výsledku fiktivní směnou stála právě žižkovská politická reprezentace.
„Za situace, kdy si státní instituce přehazují Kliniku jako horký ping-pongový míček nabízíme řešení: dejte budovu squatterům a squatterkám, kteří ji už rok využívají k prospěchu stovek lidí. Ať už budova v současné době patří komukoli, vyzýváme zodpovědné instituce k jednání o smlouvě o dalším využití spolkem Klinika,“ říká člen kolektivu Tadeáš Polák.

Praha promarnila šanci, ale Klinika žije dál

Na dnešním zasedání zastupitelstva se až na čestné výjimky nevedla věcná debata, ale snášely se jen útoky a snahy o omezení diskuse. To i přesto, že za projednávaným bodem stálo 2 300 podpisů pražských občanů a občanek. Stejně tak zarážející je privilegovaná pozice, ze které vystupoval legislativní náměstek ÚZSVM. Klinika nepobývá v objektu protiprávně, jak několik lidí, včetně tohoto náměstka, na zastupitelstvo tvrdilo. O celé situaci se vede občanskoprávní spor, který dosud nebyl rozhodnut. Na zastupitelstvu dostala výjimečný prostor jen jedna strana tohoto sporu.

Kolektiv Kliniky nabídl zastupitelstvu magistrátu možnost podílet se na konstruktivním dlouhodobém řešení, které by mohlo umožnit další pokračování veřejně prospěšné činnosti Kliniky. Zastupitelstvo tuto možnost odmítlo a promarnilo tak příležitost přispět k lepší a zajímavější podobě hlavního města bez vynaložení jakýchkoli svých prostředků.
Těsně před projednáváním bodu se objevila informace, že objekt již byl převeden do správy Ministerstva práce a sociálních věcí. Rychlost a utajení celého procesu vzbuzuje silná podezření a nabízí se srovnání s rok starým deklarovaným zájmem Generální inspekce bezpečnostních sborů, který se ukázal být pouhou zástěrkou.

Vystoupení některých zastupitelů a zastupitelek nás utvrdilo v přesvědčení, že Klinika má nejen na Žižkově, ale v celé společnosti své nezastupitelné místo. Na Klinice zůstáváme, pokračujeme v programu a jsme připraveni a připravení jednat s novým správcem objektu. Bez ohledu na neochotu politických představitelů a představitelek tak na Žižkově dál probíhá rozvíjení sociálních vztahů založených na solidaritě a vzájemné pomoci.

Klinika dýchá!

Přijďte podpořit Kliniku na zastupitelstvo!

Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude tento čtvrtek projednávat petici, v níž přes 2000 petentů a petentek požaduje převedení objektu Kliniky do vlastnictví hlavního města a zachování jeho využití jako kulturně-sociálního centra.

Aby se nám podařilo přesvědčit nadpoloviční většinu zastupitelů a zastupitelek, musíme přijít v hojném počtu, dobré náladě a s pádnými argumenty pro Kliniku v hlavách i na transparentech. Doražte a šiřte!

Podle upraveného programu schůze zastupitelstva přijde bod ke Klinice na řadu po třetí hodině odpolední (bod 41/2).

pozvanka_zastup