Přednáška Pavla Karouse

Vaření Food Not Bombs (Žižkov)

Start: 2019-01-20 13:00:00

Náměstí Winstona Churchilla, Prague, Salé, Orebitská 14, Prague

more…

Střihárna na Salé

Start: 2019-01-21 16:00:00

Salé, Orebitská 14, Prague

more…

Angličtina: věčné začátečnictví a mírná pokročilost

Start: 2019-01-22 17:30:00

Pobřežní 8, Prague

more…

Infoshop open

Start: 2019-01-22 18:00:00

Salé, Orebitská 14, Prague

more…

Vaření Food Not Bombs (Žižkov)

Start: 2019-01-23 13:00:00

Náměstí Winstona Churchilla, Prague, Salé, Orebitská 14, Prague

more…

————————
3. 12. od 17 00
Umění v “reálném kapitalismu”
Otázky současného vizuálního umění ve veřejném prostoru v Čechách

Přednáška je zaměřena na vývoj projevů výtvarného umění v exteriéru po roce 1989. Věnuje se krizi oficiálních státních struktur podporujících monumentální umění pro architekturu a snaží najít a pochopit jejich příčinu. Těžiště přednášky se přesouvá na problematiku dočasných, neoficiálních, ilegálních a angažovaných intervencí do veřejného prostoru městských prostranství jako logický důsledek této krize. Rozbor je zaměřen objektovou tvorbu v městské krajině a záměrně se nevěnuje mapingu a jenom velmi okrajově graffiti scéně. V závěru se přenáška zabývá nutnými východisky z úpadku výtvarné kultury veřejného prostoru.


Pavel Karous (*1979) je sochař, který vytváří objekty, věnuje se site specific instalacím, intervencím do veřejného prostoru, architektuře výstav, scénografii a designu. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Prostorová tvorba a na VŠUP poté působil jako asistent v ateliéru Skla. Ve své tvorbě se zabývá především vztahem mezi geometrií a lidskou společností. V rámci festivalu vizuálního umění ve veřejném prostoru “Kukačka 2012” vytvořil v Ostravě objekt Pandur, parafrázující korupční skandál kolem nákupu vojenských transportérů. Se svým dlouhodobým projektem “Vetřelci a volavky” dokumentuje a popularizuje výtvarné umění ve veřejném prostoru v reálném socialismu a v reálném kapitalismu. V roce 2014 měl autorskou výstavu v Galerii Die Aktualität des Schönen nazvanou “Památník obětem české transformace” a vystavoval na společné výstavě “8th International Dada Festival” v Baselu ve Švýcarsku.

MgA. Pavel Karous Ph.D.
vedoucí Ateliéru sochy na Scholastice
ředitel o.s. Vetřelci a volavky
www.pavelkarous.cz
www.scholastika.cz
www.vetrelciavolavky.cz