Postoj iniciativy Klinika k jednání s politiky

V poslední době se množí dotazy a komentáře k našim jednáním s různými politiky a po jednání s ministrem financí Andrejem Babišem už jsme pro některé „lehká děva, která si našla svého pasáka“. Takže stručné shrnutí našich postojů:
Do jednání s politickými zástupci jsme vstoupili ihned po obsazení v budově bývalé polikliniky, když jsme odeslali projekt autonomního sociálního centra na Magistrát a zastupitelstvo Prahy 3. S tím, jak se situace vyvíjela, jsme jednali s dalšími úředníky a politiky, kteří mají problém ve své kompetenci. Jednání s politiky chápeme jako komunikaci, jako možnost říct, co chceme a proč to chceme. Možnost říci to otevřeně a přímo, aniž by to zprostředkovávala média.
Začátkem ledna jsme odeslali otevřený dopis všem ministrům a ministryním vlády, kteří při chystaném jednání o ukončení privatizace objektu mají možnost ovlivnit, jak s ním bude dále naloženo. Jednání s ministrem financí Andrejem Babišem jsme chápali zároveň jako jednání s nadřízeným úřadu (ÚZSVM), který se stavěl k našim návrhům odmítavě. Protože zkrátka správa státního majetku spadá do kompetence ministerstva financí A. Babiše.
Ve vyjednávání s těmi, kteří jsou za osud objektu z titulu svých funkcí odpovědní, budeme pokračovat a doufáme, že to povede k našemu cíli – uskutečnění Autonomního sociálně-kulturního centra Klinika v Jeseniově 60. Okolnosti a obsah všech jednání jsme se snažili transparentně zveřejňovat a pokračovat budeme i v tom. Při jednáních jsme neuzavírali žádné „politické obchody“ ve stylu: Dejte nám Kliniku a my nebudeme „zlobit“. Ani jsme se nezavazovali k žádnému spojenectví a neustupovali z cílů a principů, jak jsou stanoveny v našem projektu.
Klinika má být také místem, kde nerozhoduje ekonomická, sociální ani jiná nerovnost, vládnou principy solidarity, sdílení a nikoli hierarchického, ale horizontálního rozhodování. Klinika má být místem, kde se snažíme vymaňovat z diktátu tržní logiky.
Někteří politici to pochopili. Pražská ODS vydala tiskovou zprávu, ve které upozornila, že Klinika svým jednáním zpochybnila princip soukromého vlastnictví: „Ochrana soukromého vlastnictví je však jeden z nejvyšších principů, na kterém funguje svobodná společnost, proto musím jakékoliv snahy o jeho omezení odmítnout, byť mohou být vedeny sebelepšími úmysly.“ Od začátku tvrdíme, že ve světě, kde jedno procento vlastní tolik jako polovina lidstva, a kde se prohlubuje sociální nerovnost, je tím, co ohrožuje svobodu společnosti, neomezené soukromé vlastnictví a nikoli squatting. A na tom se po všech jednáních nic nemění.