K čemu se hlásíme / Na čem stojí Klinika

Hlásíme se k AUTONOMII. Jsme přesvědčeni, že ne každá aktivita musí být pod dohledem shora. Nejcennější věci často vznikají v podzemí a na okraji. Taková místa učí společnému soužití, svépomoci, samostatnému myšlení i svobodnému rozvoji jedinců.

Hlásíme se k DEMOKRACII v jejím nejhlubším slova smyslu. A to i přesto, že se z ní v nedávné minulosti stal vyprázdněný pojem a fíkový list kapitalistické dominance a koloniální nadvlády. Pro nás demokracie neznamená odcizený parlament. Nechápeme ji jako pravidelný volební rituál, ale jako společné každodenní rozhodování lidí o problémech, které se jich týkají. O problémech měst, ve kterých žijí, o využití domů, kolem kterých chodí, ale i o všech dalších věcech, které se týkají jejich životů. My volíme 365 dní v roce.

Hlásíme se k ROVNOSTI. Odmítáme všechny formy diskriminace: etnickou, genderovou, ale i sociální. Odmítáme nerovnost, která se otiskuje do tváře měst, ve kterých žijeme. Nechceme žít ve městě, z něhož jsou některé skupiny obyvatel vylučovány. Právo na určování podoby města má mít každý, kdo v něm naplňuje své potřeby a hledá prostor k životu. Zatímco jedni nemají ve městě ani místo k přespání, druzí určují bez jakékoli veřejné kontroly jeho podobu v zájmu svých podnikatelských cílů.

Hlásíme se k SOLIDARITĚ: Klinika byla někdy médii prezentována jako parta Rychlých šípů, která si poradila s bezdomoveckými živly a feťáky a nastolila pořádek v jedné budově. Tuto polarizaci odmítáme. Není to tak dávno, co pro nás ta stejná média měla podobná označení. Uvědomuje si, jak tyto nálepky mohou být zavádějící. Nesouhlasíme s rozdělováním lidí na ty, kteří ve městě mají právo žít, a na ty, kteří nemají. Aktivity Kliniky vždy byly a budou solidární s lidmi, kteří neměli to štěstí mít důstojný domov, propadli se ve společenském žebříčku až na dno a jsou vytlačováni na okraj jen proto, že nemají dostatek finančních prostředků na důstojný život.

Hlásíme se ke SDÍLENÍ. Byli jsme přesvědčováni o tom, že chtít mít víc než druzí je přirozené a praktické. O tom, že soukromé vlastnictví je hlavní pilíř svobody a demokracie. Jsme ale přesvědčeni, že dělit se s druhými je lidské. Ekologická i ekonomická krize nám navíc stále jasněji ukazují, že je to i nezbytné. Naše zkušenost navíc říká, že možné.

Hlásíme se k OTEVŘENOSTI. Klinika nemá být místem pro uzavřený kolektiv. Klinika má být místem pro ty, kteří ho potřebují. Klinika je závislá na aktivní podpoře místních obyvatel.

Hlásíme se k PŘÍMÉ AKCI. Radikální prostředky a nestandardní formy politiky jsou součástí cest k novým cílům. Vědomý střet se zákony a konvencemi dané společnosti ve jménu legitimních cílů společnost neohrožuje, ale naopak ji může posunout k její rozumnější a spravedlivější podobě. Nechápeme ji jako jednorázovou událost, ale jako každodenní způsob jednání. Přímá akce je pro nás důležitá, protože představuje rozhodující krok při získávání osobní moci nad společenským životem, který lidem uzurpovaly rozličné centralizované panovačné byrokracie. Skrze přímou akci získáváme pocit, že znovu můžeme kontrolovat směr, kterým se ubírá společnost, ale především si uvědomujeme nový pocit individuality a osobitosti, bez kterého je jakákoli opravdu svobodná společnost založená na samosprávě a nezávislé aktivitě naprosto nemožná.

POLITIKA. Chápeme naše aktivity jako politické a politiku jako přímou součást našich životů. V době, kdy lidé propadají skepsi a apatii vůči politice jako takové, chápeme politizaci zdola jako nástroj zapojení lidí do utváření podoby a chodu společnosti. Myslíme si, že ve snaze měnit společenské klima se nelze vyhnout jednání s těmi, kteří jej současně utvářejí. Nechceme, aby squatting skončil jen jako „nejasná hrozba z jiného vesmíru“. Nechceme ztratit své ideály, ale ani kontakt s realitou. Je to cesta stálého balancování. Závisí i na vás, jestli nám je pomůžete připomínat i prosazovat.

Chceme Kliniku jako LABORATOŘ. Laboratoř nových typů politických i sociálních vztahů. Laboratoř propojování alternativní kultury s alternativní politikou. Laboratoř propojování levicového aktivismu se zájmy a potřebami místních lidí.

Chceme ZMĚNU. Věříme, že experimenty z laboratoře Klinika mohou najít širší uplatnění. Demokracie, rovnost, sdílení a otevřenost jsou hodnoty na základě kterých se má společnost organizovat.