Napiš mail, pomoz zachránit Kliniku!

Podpořte zasláním e-mailu předsedovi vlády Sobotkovi a ministru financí Babišovi záchranu Kliniky! Tito dva mají ve své kompetenci úřady, které v celém problému figurují (ÚZSVM, GIBS). Oslovit můžete, ale i další ministry nebo ministryně, kteří mohou řešení ovlivnit na jednání vlády, které proběhne ve středu 15.4. Pokud se chcete držet našeho textu, vyberte oslovení a doplňte jméno. Pokud ne, zformulujte vlastní argumenty, proč by Klinika měla zůstat Klinikou.

Kontakty:
andrej.babis@mfcr.cz
bsobotka@socdem.cz

dienstbierj@senat.cz
markstomin@seznam.cz
belobradek@kdu.cz
mlad.jan@seznam.cz

Vážený předsedo vlády/ Vážený pane ministře,
obracím se na Vás v záležitosti autonomního sociálního centra Klinika a státem vlastněné budovy v Jeseniově 60. Již první týdny provozu centra v provizorních podmínkách ukázaly, že tento jedinečný projekt, nezávislý na grantech či sponzoringu, skutečně může fungovat a nabízet lidem zkušenost spolupráce, otevřenosti a společného utváření veřejného prostoru. Zásadně nesouhlasím s tím, aby byl projekt státními úřady ukončen již ve svém zárodku a byla tak ztracena nejen možnost dalšího rozvoje centra, ale také dosavadní investice peněz, času, úsilí a nadšení desítek těch, kteří ho osobně podpořili.
Stát má podle mého mínění občanskou iniciativu podporovat a ne jí stavět překážky do cesty, zvláště při nepříznivém vývoji směřujícímu k privatizaci veřejného prostoru s výrazně omezenými možnostmi občanské participace. V situaci, kdy GIBS, na který má být objekt převeden, nepředložil veřejnosti jasnou představu o využití budovy ani nedoložil schopnost rekonstrukci budovy financovat, je to alarmující zpráva o prioritách Vámi reprezentovaného státu.
Vyzývám Vás proto, abyste podpořil fungování sociálního centra Klinika a pomohl zajistit jeho setrvání v objektu alespoň do té doby, než začne v budově reálně probíhat jiná činnost.

S pozdravem