Dopis Autonomního sociálního centra Klinika zastupitelstvu Městské části Prahy 3

_____

Petici na naši podporu můžete podepsat ZDE.

Archy k vytištění a fyzickému podpisu ZDE.
_____

Vážené zastupitelstvo Prahy 3,

obracíme se na vás tímto dopisem, abychom vyvrátili obvinění, která se na adresu Autonomního sociálního centra Klinika v poslední době objevují. Na posledním jednání zastupitelstva v září se jako jedno z projednávaných témat objevila Klinika. Rádi bychom se také sami za sebe vyjádřili, protože vidíme, že proti nám někteří představitelé radnice Prahy 3 vyvíjejí aktivity, které se nás bohužel dotýkají.

Radní Bellu v dopisech adresovaných Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových a zastupitel Mikuláš v Radničních novinách nás obviňují, že jsme nebezpečným centrem islamofilie (sic!) s radikálními protispolečenskými názory a že podporujeme ilegální imigranty, tato obvinění jsou pak podpořena stížnostmi několika občanů Prahy 3 na hluk, komerční povahu Kliniky a závadné texty vystupujících hudebníků.

Shrňme si stížnosti, které v době zářijového zasedání zastupitelstva Prahy 3 byly tři, jedna přibyla dva dny po zasedání. Tvrzení, že chodí další mailem, považujeme za irelevantní, protože bezpochyby přišly i maily na naši podporu, jak nám lidé říkají, ale o těch se jaksi nemluví.
Vezměme tyto stížnosti postupně – hluk. Ještě než se objevily stížnosti, Klinika sama ze své vlastní iniciativy zveřejnila již v dubnu mail a telefonní číslo, kam mohli lidé volat v případě jakýchkoli problémů. Několik jednotlivců to využilo a po komunikaci s nimi jsme například striktně dodržovali konec všech hlučnějších akcí ve 22 hod. A jakékoli „problémy“ tak záhy ustaly. Považujeme za symptomatické, že stížnosti na hluk se objevily až po několika měsících fungování Kliniky, a to v září, právě po veřejné sbírce na pomoc uprchlíkům. V převážné míře se týkaly akce, kterou Klinika 16. září pořádala v Jeseniově ulici, v rámci řádně ohlášené akce Zažít město jinak, která probíhala na desítkách míst po celé Praze. Tato akce se navíc konala jako jedna ze dvou na Žižkově pod patronátem Městské části Prahy 3. Vyvolává to otázku: To radnice neví, jaké akce podporuje? Navíc akce byla řádně ukončena před 22 hodinou a celá ulice byla uklizena a uvedena do takového stavu, že hlídka městské policie, která byla na místo přivolána na základě stížnosti, nenalezla žádný problém, ulicí již projížděla auta a na místě nebyl žádný nepořádek. Akce na Klinice nejsou natolik hlučné, aby mohly někomu vadit, natož stěžovateli, panu Stomému, který bydlí více jak 150m vzdušnou čarou od Kliniky. Stížnosti na hluk považujeme za neopodstatněné.
Bezpochyby se stává, že z Kliniky je slyšet hluk, muzika, mluvení nebo křik dětí, ale to považujeme jen za doklad toho, že Klinika žije, a nemyslíme si, že by to dosahovalo takové úrovně, kdy by to své okolí mohlo obtěžovat. Konkrétní a aktuální problémy jsme nadále ochotni řešit přes naše telefonní číslo.

K akci Zažít město jinak se váže také stížnost pana Stomého na závadné texty. Ano, hudebník Kolemjdoucí hrál písničku nazvanou „Holou prdel mám“. A jsme rádi, že již naštěstí skončily časy, kdy kapely musely přehrávat a schvalovat texty před různými komisemi a kdy za to byly úředně popotahovány. Ostatně není to tak dávno, co radnice Prahy 3 vyslovila podporu undergroundové kapele Plastic People of the Universe, když byla na Žižkově okradena. A tato kapela má písničku Zácpa, kde muzikanti zpívají o tom, jak jim střeva hnijí. Je to zkrátka věc vkusu. Nám zase nechutnají přeslazené dortíky pana Stomého, které prodává ve své cukrárně, a přesto na něj nepíšeme udání na Prahu 3, či na ministerstvo zdravotnictví kvůli podpoře nezdravého životního stylu a obezity u malých dětí. Takže i tuto stížnost považujeme za neodůvodněnou.

Poslední „věcná stížnost“ se týká komerčnosti. Autonomní sociální centrum Klinika je prý komerční. Podle slovníku cizích slova komerční znamená „zaměřený (hlavně) na zisk“. A to je přesně to, vůči čemu se Klinika od začátku vymezovala. Proti životu zaměřenému hlavně na zisk. Deklarovala, že je prostor nekomerční, a jedním z cílů Kliniky bylo zpochybnit dominující tržní logiku, že vše je jen za peníze, nejen zboží, služby, ale i lidské vztahy. Klinika se tak od začátku proti komerčnosti stavěla. Všechny aktivity na Klinice – hudební, divadelní, přednášky, semináře, workshopy, jazykové kurzy jsou bezplatné, založené jen na dobrovolných příspěvcích. Stejně tak jako fungování kavárny a občerstvení. Klinika rok funguje na principech dobrovolnosti, solidarity, sdílení a vzájemné pomoci, bez grantů, státních dotací, bohatých sponzorů. To, že toto obvinění přichází od pana Stomého, který je vlastník několika nemovitostí a pozemků, cukrárny a byl či je v představenstvech rozličných firem, svědčí buď o tom, že si nedokáže představit jiný svět, než je podnikatelský, v němž druzí lidé jsou pro něj objektem, na kterém je třeba vydělat. Anebo, což by bylo horší, si to uvědomuje a je za tímto obviněním jen vykalkulovaná zlá vůle. V každém případě toto obvinění je ze všech těch „věcných“ to nejabsurdnější.

Přestože má Autonomní sociální centrum Klinika značnou společenskou podporu, od počátku mělo i své odpůrce, například z řad Svobodných. V demokratické společnosti považujeme za běžné, že lidé mají různé politické názory, a že všichni se všemi ve všem nesouhlasí. Je ale signifikantní, že stížnosti na hluk, kouř, komerčnost a závadné texty se začaly objevovat až poté, co Klinika vyhlásila sbírku na pomoc uprchlíků. Odpůrci Kliniky tak naskočili na vlnu obav z uprchlíků, z neznámého a cizího. Rozumíme tomu, že lidé mají strach z neznámého, ale nechápeme a odmítáme snahy těch, kdo tyto obavy přiživují, kdo šíří strach a přiživují ho a v lidech vyvolávají nenávist a rozdmýchávají xenofobní nálady. Pomoc lidem v nouzi, kteří byli a jsou ve společnosti systematicky ostrakizováni, chápeme jako součást lidskosti, jako solidaritu, která je podmínkou fungování jakékoli společnosti. Nepomáhali jsme žádným ilegálním imigrantům, jak tvrdí pan Mikuláš, ale lidem, kteří byli bez prostředků propuštěni z detenčních center v ČR, a kteří měli několik dní na opuštění ČR, ve které ani zůstat nechtěli. Dali jsme jim najíst, poskytli oblečení a přispěli na lístek, aby ČR mohli opustit. Tak jako jsme v rámci našich možností pomáhali a pomáháme i dalším sociálně potřebným, pro nás barva pleti, ani jazyk nejsou důležité.

Zatímco někteří politici na Praze 3 šíří morální paniku a strach z Kliniky, premiér Sobotka pozval zástupce Kliniky spolu s ostatními českými dobrovolníky pomáhajícími uprchlíků, u příležitosti 17. listopadu jako ocenění dobrovolnické práce. Nešli jsme tam, protože za mezilidskou solidaritu nečekáme vděk od těch mocných. Mnohem cennější je pro nás poděkování od těch, kdo jsou v nouzi, a poznání, že jsou to většinou lidé jako my.
Klinika není žádným místem islamofilie, okolo kterého se bojí chodit maminky s dětmi, jak tvrdí např. pan radní Bellu. Naopak součástí Kliniky je Mamatata klub, kam chodí s dětmi nejen maminky, ale i tatínci. Kdo by si přečetl text Na čem stojí Klinika, věděl by, že nejsme žádní islamofilové, ani křesťanofilové, že víru považujeme za soukromou věc, jako prostor jsme sekulární. Pokud cítíme nějakou „fílii“ tak je to k takovým hodnotám jako: autonomie, přímá demokracie, rovnost, solidarita, sdílení, otevřenost, přímá akce, politika, změna.

Lidé mohou mít různé ideové a ideologické postoje. Společnost, ve které by si všichni museli myslet to samé, by byla totalitní. Odmítáme ale ideologicky motivované snahy poškodit Kliniku, které se navíc skrývají za zástupné problémy. Je proto dobré sledovat, kdo tyto snahy vyvíjí a proč.
Je to především pan Stomé, který je jedním ze spolumajitelů pozemků vedle Kliniky a především jedním ze spoluvlastníků menší části zahrady Kliniky, zarostlého svahu, který ani nevyužíváme, přesto jsme jej hned zpočátku vyčistili od odpadků a injekčních jehel. Vlastníci (a mezi nimi i pan Stomé) těchto několika desítek metrů čtverečních po nás na jaře požadovali za užívání 20 000,-kč za rok. To jsme odmítli a radši v podstatě nepřístupný svah nepoužíváme. Nicméně čistě ekonomickým zájmem pana Stomého může být nekomerční a pro něj zisk nepřinášející Autonomní sociální centrum Klinika z tohoto místa dostat a nahradit čímkoli lukrativnějším. Ostatně panu podnikateli může vadit i to, že budova byla vyňata z privatizace. Jeho stížnost a petici, kterou v listopadu proti Klinice inicioval, a kterou podle našich informací podepsalo asi 50 lidí, je tak nutné chápat také v tomto kontextu.
Na základě této petice se pan radní Bellu obrátil na stavební úřad Prahy 3, aby vydal zákaz hudebních produkcí na Klinice, protože k tomu není zkolaudovaná, který tento příkaz okamžitě vydal. Bleskurychlé a pohotové jednání pana radního Bellu a stavebního odboru (úřadu) v nás vyvolává řadu otázek. Proč nereaguje Praha 3 na jiné ohlasy na Kliniku, které jsou pozitivní? Proč k jednání Prahy 3, aby vyvíjela tlak na UZSVM a znesnadnila fungování Kliniky a případně její ukončení, stačí 50 podpisů pod petici pana Stomého na ne více jak 2300 podpisů pod peticí z prosince2014? Znamená to, že pan Stomé má privilegovanější přístup k mocenskému rozhodování, na rozdíl od jiných občanů? A kdo má právo hovořit o tom, co se děje na Praze 3? Jen obyvatelé Prahy 3 anebo i ti kdo na jejím území pracují, či bydlí v jiných částech Prahy. Pokud jen obyvatelé Prahy 3, tak proč je radnice tak vstřícná k developerům, kteří nejen že tu nebydlí, nežijí, ale zpravidla sídlí v zahraničních daňových rájích (např. Sekyra Group sídlí v Nizozemsku).

Před rokem odhlasovalo zastupitelstvo Prahy 3 symbolickou podporu projektu Autonomního sociálního centra Klinika a zároveň nám bylo sděleno, že Praha 3 ohledně Kliniky nic dělat nemůže, protože jí nepatří. My jsme na provoz Kliniky od úřadu nic nežádali, žádné dotace, žádné granty, protože fungujeme samosprávně. Necítili jsme tudíž potřebu se z provozu Kliniky politikům na Praze 3 zodpovídat. Klinika je otevřená a tudíž se sami mohli přijít podívat. Pokud je nám známo, nikdo z těch, kteří dnes Kliniku kritizují, to neudělal. Máme tak otázku. Když pan radní Bellu vyvíjí na popud pana podnikatele Stomého aktivity proti Klinice, jedná ze své vlastní vůle, anebo je to rozhodnutí rady?
Pokud se v řadě jiných případů občané pozitivní reakce na svoje petice a podněty nedočkají (kauza školky Buková), nelze se zbavit pocitu, že někdo má zkrátka privilegovanější přístup a vztahy s částí vedení radnice Prahy 3.

Autonomní sociální centrum Klinika za rok oživila místo, které bylo léta prázdné a pusté. Za dobu svého fungování se stalo místem a prostorem pro potkávání a setkávání různých lidí, kteří sdílejí nejen své dovednosti, ale i zájem o věci veřejné a politické. Klinika je tak místem, kde se dnes a denně v malém vytváří a reprodukuje společnost. Pan Mikuláš ze Svobodných nás obviňuje, že Klinika je místem protispolečenských aktivit. Je komické, že to říká člen strany, která vzdává hold Margaret Thatcherová, podle níž neexistuje nic jako společnost, existují prý jen svobodní jedinci. Autonomní sociální centrum Klinika rozhodně není protispolečenské, ale každopádně je proti takové formě neoliberálního kapitalismu, pro kterou společnost neexistuje a která adoruje jen silné, zdravé a bílé bohaté jedince.
Svět, který představuje pan Mikuláš, pan Stomé a očividně i pan Bellu je zkrátka odlišný od toho, který zastáváme my na Klinice, založeného na nekomerčnosti, vzájemné pomoci, solidaritě i s těmi, kteří byli v kapitalistickém konkurenčním boji neúspěšní, respektu k lidem a přírodě, spíše na spolupráci, než na soutěžení, na ekonomice založené na sdílení a solidaritě, spíše než na zisku a vylučování.

Problém Kliniky není hluk, který by rušil okolí, ale hluk, který ruší privilegované. A někdy je třeba hlučet, abychom byli slyšet.

Za kolektiv Autonomního sociálního centra Klinika
Jolana Danková
Jan Tranta
Arnošt Novák

Autonomní sociální centrum Klinika
Jeseniova 60, Praha 3 – Žižkov

_____________________

Petici na naši podporu můžete podepsat zde.

Archy k vytištění a fytickému podpisu.