OPOUŠTÍME ŠATOVKU…

zpráva od kolektivu Resurp Crew:

Nevyužívanou a chátrající usedlost Šatovka, kterou vlastní Praha 6, jsme obsadili 21.12.2015. Uklidili jsme ji od nánosů hnijících odpadků a začali vytápět. Vlastníkovi, který se o dům momentálně není schopen postarat jinak, než zazděním oken, jsme nabídli, že se o objekt budeme bezplatně starat a vytvoříme zde i prostor, který bude sloužit lidem. Naše nabídka nebyla přijata. Ve středu 6.1.2015 zástupci města ukončili jednání a informovali nás, že pokud objekt neopustíme do 14:00 následujícího dne, budeme z něj násilně vyklizeni policií. Na další konflikt, šikanu policie a nákladné soudy nemáme žaludek, rozhodli jsme se proto ze Šatovky odejít dobrovolně. Otázka na povahu systému, který k obraně prázdnoty nevyužitých domů neváhá použít násilí, ale nemizí. Držíme místním palce, aby byl jejich boj o budoucí využití Šatovky úspěšnější než ten náš.