V Praze obsazen nový dům! Prohlášení k obsazení usedlosti Šatovka

Obsadili jsme dům.
Jsme tu a chceme tu zůstat.
Tady a teď.

Svobodně, společně, sociálně i asociálně, normálně i nenormálně, solidárně, radikálně, nezávisle, s otevřenou budoucností!

Tisková zpráva

Šatovka je usedlost ve vlastnictví městské části Praha 6, která je opuštěná a chátrá od roku 2011. Tehdy z ní vlastník nechal vystěhovat poslední obyvatele. Ti sice dostali náhradní bydlení, dům samotný však zůstal navzdory snahám místních prázdný. Z jeho plánované přestavby na luxusní centrum pro seniory sešlo po odchodu předchozího vedení radnice. Nejen v Šárce se proslýchá, že s usedlostí měli někteří vlivní postranní úmysly. V současné době se znovu mluví o tom, že by se sem mělo vrátit nájemní bydlení pro běžné lidi. I podle nejsmělejších odhadů však mají stavební práce začít nejdříve v létě. Do té doby má vlhký, nevětraný a nevytápěný dům, který je už nyní napadený dřevomorkou, zůstat prázdný.

V pondělí 21.12.2015, tři roky poté, co skončil svět, byla Šatovka obsazena novými obyvateli. Z léta studených komínů se opět začalo kouřit. Do zatuchlých a vlhkých místností se znovu dostal čerstvý vzduch. Noví obyvatelé přistavili kontejner a vyčistili odpadky zanesenou zahradu i přízemí domu. Na bránu vyvěsili informace o tom, kdo jsou a jaké mají s domem úmysly. V pondělí 4.1.2016 se na místě objevili dělníci, kteří začali se zazdíváním oken v nedávno vyčištěném přízemí. Na úterý 5.1.2016 od 20:00 je naplánováno veřejné promítání.

Nestojíme o konflikt, policejní zásah ani zbytečné soudy, chceme prostor, který chybí nám i Praze 6. Stojíme si za tím, že bydlení je právo a že domy slouží k bydlení, ne ke spekulacím a k chátrání. Nelíbí se nám prohlubující se propast mezi chudými žijícími v ghettech či rovnou na ulici a čím dál bohatšími, kteří se ve strachu uzavírají v luxusních rezervacích. I část Prahy, ve které leží usedlost Šatovka tento vývoj odráží. Běžní lidé musí pryč, aby ustoupili výpravným sídlům a těm, jejichž pohyb musí střežit ochranka. Symbolický je i smutný osud zdejší vyhlášené hospody Na Břetislavce, která ukončila své desetiletí trvající působení minulý týden. Včerejší centrum místního dění, jedno z posledních míst, kde se mohli setkávat běžní lidé, kteří nežijí v rezidencích za vysokými zdmi kvetoucími kamerami a bezpečnostními čidly, zeje prázdnotou kvůli výstavbě dalšího developerského projektu. Dejme Šatovce šanci, aby ožila a přinesla do Šárky nový vítr!

Resurp crew našla barák

Kdo jsme?
Resurp Crew je sociálně-kulturně-politicky emancipační skupina lidí, zvířat, rostlin a věcí působící v Praze a blízkém okolí od nepaměti. Za roky své existence uskutečnila a nadále provozuje široké spektrum aktivit.
Ve specifických nemovitostech poskytuje všechnu moc imaginaci. Pořádá neotřelé hudební produkce, divadelní představení, bydlení, básnická čtení, workshopy, promítání filmů, diskuse a přednášky na témata napříč vědními obory (dějiny umění, architektura, psychologie, historie, filozofie atd.). V místech působení realizuje rovněž podpůrné aktivity jak pro lidi v nouzi tak pro lidi, kterým nouze chybí. Prostor je však i pro ty, kteří mají síly i zdrojů dost.

Co chceme?
Být v prostoru, ve kterém bychom pokračovali v rozvoji všeho dosavadního. Nové místo by mělo být veřejně přístupným prostorem svobody, rovnosti a bratrství. Mělo by být působištěm nové i staré umělecké tvorby, místo pro rozvoj i degradaci osobnosti a pro vzdělávání i vypouštění informací z hlavy. Mělo by jít o místo, kde bude možné se naučit věci, které škola ani jiné instituce neposkytnou a zužitkovat je ke konstrukci i dekonstrukci všeho. Částečně se inspiruje podobnými sídly ve městech celého svobodného světa.

Jak?
Myšlenka nového centra klade důraz na možnost uskutečnit neuskutečnitelné, spojit nespojitelné a překvapit všechny, včetně samotných aktérů v centru se odehrávajících situací. Bere si právo žít a být plánovat autonomně, tady a teď.

Co v Praze chybí?
Možnost svobodně žít a tvořit, možnost tvořivě ničit.
Chybí zde možnost realizovat hudební produkce a další umělecké aktivity bez nutnosti platit pronájem a absolvovat byrokratické procesy, jež se komukoliv odcizí dřív, než zahraje tón.
Chybí zde místo pro svobodný chaos i řád.
Chybí prostor, který by poskytl důstojné útočiště vozidlům, maringotkám, bicyklům a plavidlům – i ty potřebují pro svou existenci místo.
Chybí zde také centrum, kam by mohli přijíždět na stáže umělci a lidi s dalšími schopnostmi i neschopnostmi z celého světa, kteří stojí mimo oficiální proudy grantového a dalšího umělohmotného umění. Během svého pobytu by mohli či nemuseli vytvářet nová umělecká či jiná díla, která by poté zůstávala na místě.
Chybí prostor pro ateliér, zkušebnu, šicí dílnu, komunitní bydlení, komunitní zahradu, včelí úly, pro redakce časopisů, které nevydělávají milióny.
Chybí místo, kde by mohly být zužitkovány odložené obnošené a použité, avšak dosud funkční předměty všeho druhu. Místo, kde by mohly být koncentrovány originální šmuky všeho druhu.
Chybí prostor pro sport, který není zacílen na soutěž a výhru.
V objektu se budou prolínat prostory vzdělávací (učebny, knihovna, počítačová laboratoř), společenské (kavárna s dobrovolnými cenami, klubovna), sociální (prostor pro děti, služby veřejnosti: například dílna, jídelna, prádelna), kulturní (koncertní sál, zkušebna, fotokomora, ateliéry a redakce).

Co a s kým hledáme?
Stávající aktivity Resurp crew a dalších spřízněných subjektů by se přesunuly do této budovy, jež by se stala ojedinělým místem pro život a tvorbu z celého světa. Tyto aktivity, jejichž činnosti jsou v ohrožení, by přispívaly k chodu a především by spojovaly své nápady a okruhy příznivců. Toto živé centrum by se zařadilo do sítě podobných světových center. Resurp crew nyní hledá podporu tohoto projektu ve formě vhodného prostoru k dlouhodobému užívání.

Resurp crew lze kontaktovat na tel. čísle 704 123 470.

Reference posyktne:
Michael Kocáb
kulturní čtrnáctidenník A2
časopis Nový prostor
Autonomní centrum Klinika

SATOVKA_map

satovka