Dnešní jednání s ÚZSVM

Dnes 23.2. jsme se s naším právníkem setkali se zástupci ÚZSVM za účelem projednání dalších možností našeho setrvání na Klinice. Po vzájemném objasnění si hledisek obou stran jsme se dohodli na dalším jednání, tentokrát přímo na půdě stavebního úřadu MČ Praha 3. Na rozdíl od ÚZSVM se domníváme, že stále existují možnosti, jak zajistit fungování ASC Klinika v objektu Jeseniova 60.

Čím silnější bude naše podpora, tím jsou naše naděje větší.
Nenechme Kliniku zavřít!

Přijďte na demonstraci v sobotu od 14 hod. na zahradu Kliniky!