Spisovatelé pro Kliniku

Plně podporujeme Autonomní sociální centrum Klinika – centrum dobrovolnické pomoci na různých úrovních, ať už jde o pravidelné dodávky oblečení a potřebných věcí uprchlíkům či o takzvaný freeshop Zdrojovna, centrum pro předškolní děti, centrum výuky cizích jazyků (případně češtiny jako cizího jazyka). Vezmeme-li v úvahu, že to vše se kolektivu okolo Kliniky podařilo vybudovat za pouhý rok, je s podivem, že je centru ze stran různých politických subjektů či úřadů ztěžována činnost.

Nerozumíme přístupu starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové. Pokud se centrum ocitne pod útokem extremistů, jeho uzavření či zrušení nedává v civilizované společnosti smysl. Takové řešení znamená ústupek jedincům, kteří řeší spory násilně, a tedy nedemokraticky. Nerozumíme též neochotě příslušných úřadů umožnit potřebné právní úpravy, aby Klinika mohla nadále – nekonfliktně a prospěšně – fungovat.

Nejen pro nás je Klinika centrem také kulturním. Stejně jako ostatní aktivity i tato funguje ryze na základě dobrovolnosti a stejně jako v případě výše zmíněných činností se Klinika stihla stát kulturním centrem za jediný rok. Neomezuje se na druh ani žánr, v jejích prostorách se pořádají výstavy, koncerty, autorská čtení, odborné diskuze či veřejné přednášky.

Zrušení těchto aktivit by znamenalo zásah do života nemalé skupiny lidí. Zásah, který se těžko zapomíná. Především by pak zrušení Kliniky bylo špatným znamením pro naši demokracii.

Ivan Binar
Adam Borzič
Tereza Brdečková
Ondřej Buddeus
Jan Burian
Radka Denemarková
Jiří Dědeček
Jiří Feryna
Radek Fridrich
Ondřej Hanus
Jitka Hanušová
Jonáš Hájek
Marie Iljašenko
Dora Kaprálová
Patrik Linhart
Jan Němec
Vojtěch Němec
Jan Nemček
Milena Oda
Olga Pek
Ladislav Puršl
Jaroslav Rudiš
Sylvie Richterová
Jakub Řehák
Jitka N. Srbová
Magdaléna Šipka
Jan Škrob
Alžběta Stančáková
Básník Ticho
Jáchym Topol
Tomáš Zmeškal