Jsme na svém místě

Okupace Kliniky – držíme pozice!

V tuhle chvíli vídíme na Klinice obrovskou energii desítek lidí, kteří se spontánně zapojují do života autonomní komunity, vaří, uklízejí, podílejí se na programu a diskutují o tom, jak by měla Klinika fungovat dál. Všechno je připraveno na zítřejší program, který začne již tradiční společnou snídaní a bude pokračovat přednáškami, autorským čtením a akustickým koncertem. Je skvělé a povzbuzující vidět, že se nebojíte přijít navzdory nejisté situaci, ve které se Klinika nachází. Nežene nás touha po konfliktu, ale snaha zachovat prostor a myšlenky s ním spojené.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!

Fašizuje-li se střed, je správné být na okraji.

Klinika se diky svým aktivitám stala vyjádřením odporu proti pronikání ideologie strachu a nesnášenlivosti do hlavního proudu české společnosti. Do kampaně proti nám se po starostce Hujové a místostarostovi Bellu nyní připojilo i xenofobní hnutí Islám v ČR nechceme a jihomoravský hejtman Hašek.

Klinika stojí na základech autonomie, otevřenosti, tolerance, pomoci a odmítání násilí. Považujeme za nepřijatelné, aby xenofobní argumenty dominovaly veřejné debatě a určovaly, co je veřejným zájem. Těmto tendencím nemůžeme ustupovat. #occupyklinika

occupy_klin