My nechceme konflikt!

Nestojíme o blokády Jeseniovky policejními antony, ostré světlo a ohlušující řev pil a sbíječek, který budí i naše sousedy. Chceme v pro stát nepotřebném domě legálně provozovat autonomní sociální centrum s předáškami, diskusemi, jazykovými kurzy, rodičovským klubem MamaTata, barem, ubytováním pro potřebné a dalšími aktivitami, které na Klinice již přes rok zdarma, bez bohatých sponozrů, grantů a dotací funguje. To ale nejde, dokud jsme vystaveni opakovaným pokusům o vyklizení a znemožnění naší činnosti ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úřad pod heslem “pravdu musíme mít my, i když to nedává smysl” už několikrát požádal policii o vyklizení domu. Zásahy policie stály státní rozpočet nemalé prostředky a vedly jen k významnému poškození domu, na jehož zvelebení už přes rok pracujeme. ÚZSVM tak nepřímo plýtvá prostředky ze státního rozpočtu a snižuje hodnotu svěřeného majetku; tato absurdita vynikne ještě lépe, uvědomíme-li si, že hl. město Praha vyjádřilo v koaliční smlouvě a ve včerejším jednomyslném rozhodnutí Rady zájem dům od státu získat. Místo aby ÚZSVM přivítal tuto možnost, jak se nepotřebného majetku zbavit, vybízí policii ke zbytečným zásahům. Toto je péče řádné hospodářky?

Proč neopouštíme budovu? Protože nechceme aby zájem o toto téma vyšuměl jako v případě vily Milada, která dodnes chátrá pod vlastnictvím státu. Chceme radikálně upoutat pozornost na téma využití prázdných domů. Nechceme být přehlíženi za naše názory v rámci diskuze s autoritami. Chceme držet fyzický prostor, který nám poskytuje zázemí pro naše aktivity.

Chceme legální smlouvu se státem či městem. Chceme pomáhat lidem a vytvářet místo, kde si mohou lidé plnit své sny bez ohledu na to, kolik mají peněz, jakou mají barvu kůže, pohlaví, původ či orientaci. Chceme autonomní centrum, kde opravdu funguje přímá demokracie zdola. Stát neví co s budovou, ale ví, že tam nechce samsprávnou Kliniku. A s tím se smířit nehodláme.

Chceme Kliniku.