Lidová žižkovská univerzita se znovu rozjíždí

S podzimním „semestrem“ se opět rozjíždí LŽU, s cílem podněcovat, podporovat a rozvíjet kritické myšlení. Kromě jazykových kurzů a jednorázových přednášek se připravuje několik pravidelných cyklů.

Opět se naplno rozjíždí Lidová žižkovská univerzita.
—>
—> Již od pozítří (27. září) bude opět pokračovat kurz „Historie přítomnosti“.
—> Od 19. října bude jednou za 14 dní probíhat seminář „Jiná ekonomika: sdílení“, kde se budou číst a diskutovat texty o sdílení. Co je to sdílení a v čem se liší od směny, tržní směny a recipročního jednání? Může být sdílení základem a sociální praktikou, z které se vytváří nekapitalistická společnost? A jak kapitalismus využívá sdílení ke svému posílení a začleňuje ho do procesu akumulace kapitálu?
—> Nově se otevře kurz z oblasti medicíny “Jak fungují lidské buňky”. V průběhu asi 10 přednášek se podíváme na principy fungování základních jednotek lidského těla, na jejich složení a strukturu, chemické a jiné procesy, které se v nich odehrávají, principy dědičnosti a přenosu genetické informace a na výměnu informací mezi nimi. Bude-li vše fungovat dobře, navážeme pak kurzem “Jak funguje lidské tělo”.
—> A na Kliniku se také přesouvá cyklus antropologických přednášek Antropie, který se koná každé první úterý v měsící. Začíná již v 4.října. Klinika žije, kritické myšlení pokračuje!