Správu nad Klinikou přebírá za velmi netransparentních okolností SŽDC

Dne 6.10. bylo v katastru nemovitostí zahájeno řízení k převodu budovy Kliniky z ÚZSVM na Správu železniční dopravní cesty. Toto se stalo ve stejný den, kdy nám ÚZSVM na náš konkrétní dotaz oznámilo, že lhůta na podávání nabídek státních institucí na využití Kliniky vypršela již 17.6.2016 a už tehdy o ni projevila zájem právě SŽDC, s níž byla posléze uzavřena smlouva.

Pozoruhodné je, že tatáž SŽDC nám na naši žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím 27.9.2016 odpověděla, že “SŽDC nepřipravuje žádný projekt na využití zmíněné budovy” a “Žádný projekt v souvislosti s touto budovou nebyl zpracován.” Stejně tak se nám na webových stránkách Vládní dislokační komise nepodařilo dohledat k tomuto převodu žádné rozhodnutí, i když v obdobných případech musela o převodu rozhodnout právě dislokační komise.
Ano, je možné, že se opět jedná o nějakou akci lokálních pražských politiků a političek, kteří a které chtějí zabránit hl. m. Praze Kliniku koupit a dát ji k využití ve veřejném zájmu. Tentokrát se jim ale v úplné tichosti podařilo dojít podstatně dál.

Držte nám palce, začíná další fáze boje o Kliniku.

sdzc