Neničte Kliniku, neničte město! (English below)

Pokud se nic nezmění, Klinika bude pravděpodobně v létě vyklizená. Pojďme to změnit! Přijďte 9. dubna na demonstraci.

Klinika stále pulzuje takovými vztahy, setkáními a událostmi, které jsou ve zbytku města zametány do temných koutů a zadupávány do chodníku. Svépomocné zvelebování chátrajícího domu, otevřené sdílení zkušeností a znalostí, alternativní kultura a organizace radikální politiky, která neuhýbá před nahnědlým autoritářským sešupem kolem nás. Nechceme vás zahlcovat reklamou, ohromovat přehledem uspořádaných akcí, ani vás přesvědčovat o vlastní pracovitosti. Chceme předat zkušenost, kterou jsme získali za poslední dva roky. Praha potřebuje svoji Kliniku a lidí, kteří jsou odhodlaní ji naplnit životem je tu dost.

Na každé těžké cestě se zakopává a svépomocné budování sociálního centra nikdy lehké nebylo. Pokud dojde k jeho pádu, nebude to ovšem kvůli nerealistické naivitě našich cílů, ale kvůli snaživosti lidí, které Klinika nepřipravila o nic jiného než jejich zaběhané představy. Státní úřady ÚZSVM a SŽDC nakonec společně vymysleli plán, jak centrum zadupat do země. Obě státní instituce vlastní řadu prázdných domů, hlavní ale bylo vyhnat squatterky a squattery. Kanceláře sice podle územního plánu na místo nepatří, to se ale vyřeší kličkou, kterou s oblibou používají developeři. A místo jednání o dočasném využívání objektu, nám pan Drmola ze SŽDC vypnul vodu, za kterou jsme platili. Cílem není ušetřit peníze, ani zlepšit chod státní instituce, ale zničit zárodky jiného města, než jak ho známe.

V současnosti to vypadá, že pokud se nic nezmění, Klinika bude pravděpodobně v létě vyklizená. Uděláme ale všechno proto, aby se něco změnilo. Nevyžíváme se v konfliktech, ale nebudeme ustupovat těm, kteří jednají jako malé děti, které dostali příliš mnoho moci a ničí to, co se jim nelíbí, jako bábovky na pískovišti. Chceme jednat o kompromisu s úřady, chceme budoucnost pro sociální centrum, které Praha potřebuje. Přijďte s námi naplnit ulice a ukažme, že svůj prostor ve městě si nenecháme vzít!

#nenictekliniku


Kdy: 9. dubna 2017 – 14:30
Kde: Náměstí Míru, Praha

https://radar.squat.net/cs/node/135496/
https://www.facebook.com/events/1800694636850243/

Don’t ruin Klinika, don’t ruin our city!

If nothing changes, Klinika will likely get evicted in summer. We can turn the tide – come on 9th of April on demonstration for Klinika!

Klinika still vibrates from such relations, meetings and events that find themselves trampled upon and exiled out of sight in the rest of the city. An abandoned, decaying home, collectively rebuild, open for sharing of our experiences and knowledge, alternative culture and the organization of radical politics, both of which don’t back away before the brownish authoritarian swoosh around us.

However, we don’t want to advertise here, neither amaze with some overview of our events or convince you of our own diligence. Instead, we want to convey the experiences we have gained over the last two years. Prague needs its Klinika and the people, determined to fill it with life – here we have them plenty.

On every road there were many obstacles and many slips, never was it easy for the self-organized social center to exist. If it comes to its end though, it won’t be so much due to the naivete or impossibility of our goals, rather due to the diligence of people, whose deep-seated beliefs went unmoved by Klinika. The state institutions – Office for Representation of Government in Property Affairs (UZSVM) and the Railway Transport Administration (SŽDC), our current owner – finally came up together with a plan how to bury the social center.

Both of them own many empty houses, but chose to transfer our building under SŽDC for it to make itself new offices, but mainly with the goal of getting rid of squatters. According to the city’s zoning plan there is no space provided here for offices. However, this problem is being solved with maneuvers typical for so-called “developers”. And instead of a negotiation over temporary use of the building, at least until projects are prepared and zoning plans changed, Mr. Drmola (SŽDC‘s general director) cut our water, for which we have been always paying. The goal is not to save any money, neither better the running of the state institution. Rather, destroy the seeds of another city, different than the commercialized and alienating space we’re used to now.

If nothing changes until then, it seems eviction looms over Klinika in summer. We are determined not to let it happen! We did not force ourselves into a conflict, but we would not back away from those, arrogant and threatening, full of power and possessions, who go out to destroy what they don’t get. We want to reach a compromise and future for the social space our city needs. Come to fill the streets for day of action and show we won’t let our spaces taken away!

https://radar.squat.net/cs/node/135496/
https://www.facebook.com/events/1800694636850243/

When: Sunday, 9 April, 2017 – 14:30
Where: Náměstí Míru, Prague