Kdo a proč se snaží zničit Kliniku?

Přibližně před rokem proběhl převod budovy Autonomní sociálního centra Klinika z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na Správu železniční a dopravní cesty (SŽDC). Dle Tomáše Drmoly, náměstka ředitele zodpovědného za správu majetku SŽDC, je Klinika v Praze jediným vhodným objektem pro potřeby jejich geodetického oddělení a celý převod je prý standardní a výhodný. Tato tvrzení jsou nepravdivá a snadno vyvratitelná. Převod byl jednoznačně nestandardní a nevýhodný, stejně tak Klinika není vhodným objektem pro potřeby SŽDC a už vůbec ne jediným možným. Proč probíhal převod majetku za desítky milionů v utajení, navíc bez jakékoli rozvahy, či studie? A čí zájmy asi za zničením kulturního a sociálního centra stojí?

Zatímco o všech předchozích zájemcích ÚZSVM informoval, jakmile byl projeven zájem, převod Kliniky na SŽDC probíhal v utajení. Jak převod na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), tak převod na Ministerstvo práce a sociálních věcí, prošly dislokační komisí, tedy orgánem zabývajícím se smysluplností převodů státního majetku, jehož funkci ještě při převodu Kliniky na GIBS ÚZSVM obhajoval [1]. Oba dva projekty se pod veřejným tlakem nakonec ukázaly jako nesmyslné a odstoupilo se od nich. Převod Kliniky na SŽDC však nebyl vládní dislokační komisí nikdy projednán. ÚZSVM převedl Kliniku v rychlosti a utajení, i když v té době již věděl o zájmu Magistrátu hl. m. Prahy, který si dal získání Kliniky dokonce do své koaliční smlouvy. SŽDC převod tajila před Kolektivem, veřejností i magistrátem. O převod budovy požádala 13. června 2016 a o více než tři měsíce později stále tvrdí, že žádný projekt pro využití budovy v Jeseniově ulici nepřipravuje [2]. O pár dní později je přesto Klinika oficiálně převedena.

SŽDC při převodu jasně nevěděla, proč a k čemu Kliniku převádí. Dokonce ani půl roku po převodu neexistovala žádná rozvaha či studie, na jejímž základě byl převod majetku za desítky milionů uskutečněn [3]. Ačkoliv dříve uvažovala o vybudování zdravotnického zařízení, dnes tvrdí, že má objekt sloužit pro kanceláře geodetického oddělení, které prý potřebuje větší prostory. Toto oddělení dnes sídlí na Florenci, v pronajaté budově v ulici Pod Výtopnou, se sklady v nedalekých obloucích Negrelliho viaduktu. Celkově se jedná o zhruba 1340 m2 hrubé podlažní plochy. Oproti tomu je hrubá podlažní plocha budovy Kliniky 1217 m2. Srovnání čisté využitelné plochy vychází také v neprospěch Kliniky, která poskytuje cca 852 m2, zatímco si dnes SŽDC pronajímá 963 m2 [3]. Základní argument, že Klinika poskytuje větší prostory, tedy neplatí. Ke Klinice navíc neexistují oficiální plány současného stavu, dokonce nikdy nebyla zkolaudována. SŽDC si budovu před převodem neprohlédla zevnitř a tak nemohla znát její technický stav. Nechala si tak převést zajíce v pytli a ani nevěděla k čemu. Naopak jsou zde skutečnosti, které by každého od převodu odrazovaly. Klinika není na rozdíl od jiných prázdných státních budov nevyužívaná, ale slouží jako sociální a kulturní centrum s podporou tisíců lidí. O užívání budovy se také stále vede soudní spor. Další kolo soudu proběhne 5. září 2017. Ani plánované administrativní využití budovy není v souladu s platným územním plánem – a jeho změna může trvat roky.

SŽDC má lepší alternativy než nákladnou rekonstrukci Kliniky, kterou dříve GIBS vyčíslila na 40 milionů korun a která bude trvat několik let. Dle Centrálního registru administrativních budov, který se zabývá ekonomičností nájmů státních budov, jsou možné úspory nájmu na současné adrese geodetického oddělení nulové [4]. Dle dat z roku 2015 je zde totiž nájem 1432,-/m2/rok oproti průměrnému nájmu v dané lokalitě 2507,-/m2/rok. Proč se tedy zbavovat tak výhodného nájmu? Roční náklady na pronájem jsou pak 1 125 000,-. Tedy návratnost rekonstrukce je min. 35 let. V deníku E15 se k tomuto záměru vyjádřil Petr Kareš, specialista na pronájmy nemovitostí z poradenské společnosti JLL: „Pokud by se jednalo o klasického komerčního klienta, pak bychom mu takovou rekonstrukci nedoporučili. Kromě dlouhé návratnosti je ve hře i pravděpodobnost měnící se potřeby plochy v tak dlouhém čase nebo náklady, které v nájemním vztahu nese majitel,“ [5].

Lepší alternativy samozřejmě existují. Kromě klasického flexibilního pronájmu lze v širším centru Prahy za cenu rekonstrukce koupit i jiné kancelářské plochy, bez potíží a hned. A nakonec si také mohla od ÚZSVM vyžádat jiné prázdné budovy. Tomáš Drmola v rozhovoru pro Lidové noviny tvrdí, že o jiné prázdné budově v Praze neví [6]. Buď lže, protože jako člověk starající se o majetek a dlouhodobě spolupracující s ÚZSVM musí vědět, že takové budovy existují, nebo to opravdu neví, ale pak sám jednoznačně ukazuje na účelovost převodu Kliniky, protože se o jiné volné objekty ani nezajímal, či mu jiné objekty nebyly ze strany ÚZSVM nabídnuty. Ve veřejně přístupné databázi spravované ÚZSVM lze nalézt mnoho prázdných a vhodnějších objektů [4]. Například mnoho let nevyužívaný objekt v ulici Washingtonova s 2209 m2 volné kancelářské plochy, nebo 2850 m2 volných ploch v ulici ve Smečkách. Nemluvě o svých vlastních prostorách – v ulicích Křižíkově a Dlážděné totiž SŽDC prostory pronajímá, místo toho aby je využila pro své zaměstnance. Navíc v roce 2016 získala od Českých drah cca 1500 nádražních budov, o kterých Tomáš Drmola tvrdil, že je opraví a využije pro úředníky [7].

Celý proces je také doprovázen nehorázným chováním SŽDC. Ta podala absurdní žalobu, kde požaduje po člence Kolektivu stotisícové náhrady za užívání budovy, i když Klinika by reálně v tomto stavu nemohla být nikomu komerčně pronajata. SŽDC také do médií prokazatelně lže, když tvrdí, že s nimi kolektiv Kliniky nechce komunikovat a přitom sama na četné výzvy k jednání ze strany Kolektivu opakovaně nereaguje. SŽDC navíc bezdůvodně Klinice vypnula vodu, přestože ji Kolektiv řádně odbíral a platil. Klinika se přitom snaží jednat korektně a například nebránila vstupu projektantů do objektu. Plánování rekonstrukce a schvalovací proces územního a stavebního řízení bude trvat minimálně ještě rok či dva. V tomto období se logicky nabízí dohodnout se alespoň na dočasném užívání objektu. SŽDC ovšem i nadále odmítá komunikovat.

O celý převod by se kromě médií či kontrolních orgánů měla zajímat také nadřízená ministerstva, tedy ministerstvo dopravy a financí – ta ovšem spadají pod hnutí ANO. Hnutí ANO je blízce spjato s lidmi ve vedení ÚZSVM i SŽDC. Pan Drmola ze SŽDC, jenž má převod na starost, je například médiem Aktuálně.cz označován za muže pana Faltýnka, prvního místopředsedy hnutí ANO, který v SŽDC soustavně rozšiřuje svůj vliv [8]. Médii také například proběhla kauza, kdy paní Kleslová z ANO dostávala od SŽDC měsíčně 95 tisíc korun a nikdo nevěděl za co [9].

Technicko-ekonomické důvody převodu jsou nesmyslné, pravděpodobně se tedy jedná o politicko-ekonomické zájmy. Minimálně ty politické jsou neskrývané, ať už ze strany radnice Prahy 3 či ÚZSVM, pro které je nekomerční prostor založený na solidaritě a samosprávě zdola z ideologických důvodů nepřijatelný. Kvůli politickým soubojům či ekonomickým zájmům (především pozemek Kliniky může být z developerského hlediska velmi lukrativní) se tak mrhají miliony korun. Možná později z projektu sejde a někomu se nemovitost tzv. přihraje. Nebo jde jen o to Kliniku vyklidit od nepohodlných aktivistek a aktivistů jako v případě Milady, která i po osmi letech od vyklizení stále chátrá. Jedno je ale jasné, město znovu kvůli zástupným důvodům přichází o živé místo pro alternativní kulturu a emancipační politiku.

[1] http://www.uzsvm.cz/Soubor.ashx?docsouborID=1067318
[2] http://www.szdc.cz/o-nas/poskytovani-informaci/poskytnute-informace/00276/vyrizeni.pdf
[3] http://www.szdc.cz/o-nas/poskytovani-informaci/poskytnute-informace/00349/zadost.txt
http://www.szdc.cz/o-nas/poskytovani-informaci/poskytnute-informace/00349/doprovodna-informace.txt
[4] http://data.mfcr.cz/cs/dataset/centralni-registr-administrativnich-budov
[5] http://praha.e15.cz/praha/novinky/centru-klinika-hrozi-zanik-kvuli-realitnimu-projektu-szdc-s-nejistou-navratnosti-1332901
[6] http://www.lidovky.cz/squateri-musi-pryc-vadi-projektantum-rika-namestek-tomas-drmola-ph1-/zpravy-domov.aspx?c=A170416_205337_lide_ELE
[7] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1860226-nadrazni-budovy-prechazi-pod-spravu-zeleznic-slibuje-ze-se-o-ne-postara-lepe-nez-cd
[8] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dalsi-faltynkuv-clovek-v-resortu-dopravy-byvaly-sef-prostejo/r~2e746e6c25a611e7b58d0025900fea04/
[9] http://www.lidovky.cz/dalsi-privydelek-kleslove-od-szdc-inkasovala-95-tisic-mesicne-nikdo-ale-nevi-za-co-gf8-/zpravy-domov.aspx?c=A151030_090248_ln_domov_ele