TZ: SŽDC odmítlo kompromisní návrh kolektivu Kliniky na řešení situace autonomního centra

Po roce žádostí o schůzku ze strany Kliniky se dnes zástupkyně kolektivu ASC Klinika setkala s náměstkem pro majetek Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), kterému navrhla kompromisní návrh, že by autonomní centrum Klinika zůstalo v objektu Jeseniova 60 do začátku plánované rekonstrukce a poté by objekt opustilo. Je běžné, že budovy zůstávají v provozu do doby zhájení stavebních prací a u objektu Kliniky je jasné, že začátek rekonstrukce je v horizontu let.
„Podle našich informací SŽDC zatím ani nepožádala o zahájení územního řízení, nevybrala stavební firmu a plánovaná změna užívání budovy je v rozporu s platným územním plánem,“ vysvětluje členka kolektivu Tereza Virtová.
„Chování úřadu je nesmyslné. SŽDC usiluje o vyklizení domu policií, jen proto, aby mohl být několik měsíců až let prázdný. Kdo s tímto postupem státu, tak jako my, nesouhlasí, ať se přijde podívat na program.“ dodává Jan Trnka.
Program ASC Klinika běží bez přerušení, dnes například koncert Dagmar Voňkové. Kolektiv Kliniky vzkazuje všem, že Klinika žije dál, a úřadům přeje špetku zdravého rozumu (právní zástupce Kliniky i více než špetku).