PROČ ČERNOKNĚŽNÍK DRMOLA LŽE A PROČ KLINIKA MŮŽE DALŠÍ MĚSÍCE ŽÍT

Ve včerejších lidovkách vyšel rozhovor s náměstkem Drmolou ze SŽDC. (https://www.lidovky.cz/sprava-zeleznic-necha-kliniku-vyklidit-fcj-/zpravy-domov.aspx?c=A171101_121209_ln_domov_jho) Polopravdy a otevřené lži musíme korigovat.

1) Na jednání s náměstkem Drmolou jsme nežádali prostě v budově zůstat. Ale nabídli jsme kompromisní návrh: Zůstat v ní do začátku rekonstrukce. To ovšem médiím zamlčel.

2) S projektanty ochotně spolupracujeme. Celkem v domě zatím byli jedenáctkrát a to vždy v termínu, o který požádali. To, že zdržujeme rekonstrukci je tedy otevřená lež.

3) Řeči o hromadách odpadků, které je třeba vyklidit snad netřeba komentovat. Hromady odpadků ve státní budově jsme vyklidili my před třemi lety.

4) Řeči o změně územního plánu jsou prý bláboly. Územní plán v tomto místě ukládá tzv. veřejnou vybavenost, což zcela jistě nejsou kanceláře. Nutnost změny územního plánu nám potvrdili i experti. Pokud bude obejita je to další příklad podivných machinací státu s tímto domem.

5) „Ohledně ceny bych musel myslet a já nerad myslím, mám raději fakta,“ říká Drmola. Škoda, že žádná fakta ohledně rekonstrukce není schopný nabídnout. V soukromé sféře je naprosto nepřípustné, aby se někdo pouštěl do nákladné rekonstrukce bez jakékoli rozvahy o jejích nákladech. Částka pět set tisíc nebo pět miliónů se kterou operuje je samozřejmě směšná. Už odhady Generální inspekce, která o objektu uvažovala, se pohybovaly kolem třiceti miliónů a plány SŽDC jsou o poznání velkolepější. To, že je projekt finančně nevýhodný potvrdil i nezávislý realitní makléř.

TEĎ ALE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. Drmola zaklíná policii, aby konala dovolává se víry v právní stát. Evidentně ale příliš dobře nepochopil, jak právní stát funguje. Jedním z úspěšných výsledků naší občanské neposlušnosti je totiž fakt, že policie už odmítla konat na pouhé přání vlastníka, jak to činila v předchozích případech a čeká na rozhodnutí soudu. To je dobrá zpráva pro všechny, kterým by třeba hrozilo vyklizení z bytu na ulici po sporech s vlastníkem.

Ani vyklizení Kliniky tedy nebude “metelesku blesku”, i když to zatím vypadá na prodloužení života o jeden nebo více měsíců. Byli jsme ochotní předejít velkému policejnímu zásahu, nabídli jsme kompromis, dostalo se nám výsměchu a pohrdání. Nedá se svítit.

Přidej se k Brumbálově armádě! Choď na program, dávej najevo svou podporu a braň se spolu s námi Drmolově černé magii!