Klinika ještě dýchá!

Díky vám všem, zvládli jsme to další den!

I přes dnešní zvýšený výskyt podezřele vypadajících maskovaných individuí vydávajících se za bezpečnostní agenturu, povedlo se díky několika stovkám lidí přímo na místě stále udržet alespoň část domu.

Takže zatímco ve druhé části se destruuje zbývající vybavení a nábytek a pak se to prezentuje médiím jako normální stav Kliniky, v té stále okupované části setrvává dobrá nálada, hraje hudba a řeší se, co dál. Několik nejstatečnějších se zabydlelo za komínem a bude tam, dokud to půjde.

Všem zúčastněným (a střešní skupině zejména) patří velký díky. Exekutor prozatím odešel, zítra ráno se ale vrátí. Proto bude vaše podpora důležitá i nadále.

Klinika žije, boj pokračuje!