Proč je rekonstrukce Kliniky účelová a nevýhodná?

Zásadní změny v projektu rekonstrukce Kliniky i nevýhodnost celého záměru ukazují, že hlavním účelem rekonstrukce z dílny Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) je co nejrychleji zrealizovat jakýkoli projekt, který nahradí Autonomní sociální centrum Klinika.

Proč si SŽDC nechalo převést budovu Kliniky?
SŽDC nejdříve tvrdila, že si Kliniku převádí kvůli přestavbě na zdravotnické zařízení.(1) Později se zde rozhodla vybudovat kanceláře pro rostoucí oddělení geodézie SŽDC.(2) Ve smlouvě o dílo na projekt rekonstrukce (14.2.2017) se mluví o vybudování 50 míst pro zaměstnance geodézie s tím, že podlahová plocha budovy kliniky je 970 m2.(3) Dále se tu píše, že součástí díla bude žádost o změnu využití budovy z občanské vybavenosti na administrativu.

Jak vypadá aktualní projekt rekonstrukce Kliniky?
Na podzim 2018 byl projekt znovu změněn a to na polyfunkční objekt s kancelářemi o 687 m2 a ordinacemi o 498 m2.(4) Dochází tedy ke snížení plochy administrativy pro oddělení geodézie a naopak se zde objevují velké plochy ordinací. Hlavní záměr rekonstrukce, aby se zde přemístilo rostoucí oddělení geodézie, není v projektu naplněn, protože Klinika nabídne ještě menší prostory (687 m2) než dnes pronajímané prostory pro geodety v ulici Pod výtopnou (963 m2).(5)

A proč zde přibylo tolik ordinací, funkce, která s činností SŽDC nijak nesouvisí? Jde o to, aby se SŽDC vyhnula nutné změně využití budovy na administrativu, protože kvůli této změně by musel být změnen i územní plán a taková změna by trvala roky, pokud by byla vůbec schválena. Je zde tedy jednoznačný tlak na co nejrychlejší provedení rekonstrukce, byť i nesmyslné. Stavební řízení je ale v současnosti přerušeno do 24.5.2019 kvůli složitým majetkoprávním vztahům se sousedy.(6)

Současný ředitel SŽDC Jiří Svoboda v listopadu 2018 neoficiálně přiznal kolektivu Kliniky, že projekt zděděný po bývalém vedení, je nevýhodný a svolil k jednání o převzetí Kliniky městem. Generálním ředitelem byla zmíněna i možnost zrušení projektu a demolice objektu. Přestože jsme získali podporu vedení města, které chce o převzetí Kliniky jednat, tak se SŽDC náhle rozhodla k vyklizení objektu k 10.1.2019. Můžeme jen spekulovat, zda za tímto rozhodnutí jsou například tlaky některých politiků či policie.

Ekonomicky nesmyslná rekonstrukce
Rekonstrukce nedává smysl ani ekonomicky. V deníku E15 se k záměru rekonstrukce vyjádřil realitní makléř Petr Kareš: „Pokud by se jednalo o klasického komerčního klienta, pak bychom mu takovou rekonstrukci nedoporučili. Kromě dlouhé návratnosti je ve hře i pravděpodobnost měnící se potřeby plochy v tak dlouhém čase nebo náklady, které v nájemním vztahu nese majitel“.(7) Pokud si spočítáme návratnost investice, kterou si SŽDC nikdy nespočítala(4), tak vychází přibližně na 40 let, což je daleko za hranou běžné návratnosti budov. Roční nájemné v ulici Pod Výtopnou je 1 125 000,- a náklady rekonstrukce jsou 44 milionů.4 V lednu 2019 mluví SŽDC již o 50 milionech.

SŽDC zároveň nemá žádnou písemnou rozvahu či studii proveditelnosti, na jejímž základě provedla převod budovy, stejně tak ani SŽDC nezvážila alternativní řešení – například využití jiných prázdných budov či přestěhování do jiného nájmu.(5) Logicky se tak nabízí otázka, proč si SŽDC pro svou administrativu vybrala zrovna zchátralý objekt bývalé polikliniky, kde územní plán počítá s občanskou vybaveností. Navíc v situaci, kdy objekt byl využívaný kolektivem Autonomního sociálního centra Klinika a měl o něj zájem pražský Magistrát. Vše tedy nasvědčuje tomu, že pravým účelem projektu rekonstrukce je zbavit se Automního sociálního centra Klinika.

1) https://uloz.to/!lktErDTtYZHo/106-klinika-szdc-12-10-2016-zdravotnicke-zarizeni-pdf
2) https://radiozurnal.rozhlas.cz/tomas-drmola-ve-dvaceti-minutach-radiozurnalu-6234198
3) https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3367666
4) https://uloz.to/!oUoVWuay34ar/106-klinika-szdc-29-9-2018-pdf
5) https://uloz.to/!4ykGcHe9h58U/106-klinika-szdc-16-3-2017-pdf
6) http://www.praha3.cz/urad/informace-dle-zakona-106-1999/databaze-poskytnutych-informaci/2018/zadost-ze-dne-11-10-2018-n766625.htm
7) https://www.e15.cz/domaci/centru-klinika-hrozi-zanik-kvuli-realitnimu-projektu-szdc-s-nejistou-navratnosti-1332901