Tisková zpráva 8.1.

Tisková zpráva kolektivu Autonomního sociálního centra Klinika ze dne 8.1.2019

Klinika je na Žižkově čtyři roky, za tu dobu svou kulturní, sociální a politickou činností ukázala, že je důležitou součástí Prahy 3 i celého hlavního města. „Vedení SŽDC lže, když tvrdí, že je soud nutí k vyklizení objektu. Jde o jejich rozhodnutí. Hlavní město i městská část si vyklizení Kliniky nepřejí,” říká Markéta Juřicová, členka kolektivu Kliniky.

SŽDC se rozhodla pro násilné vyklizení i přesto, že hlavní město Praha oficiálně projevilo zájem objekt převzít do své správy a dále jej užívat jako sociálně kulturní centrum. I městská část Prahy 3 si přeje legalizaci současného stavu.

„Neexistují důvody k tomu, abychom dům opouštěli. V případě vyklizení bude Klinika měsíce až roky prázdná a bude dále chátrat. Hrozí dokonce její demolice. Navíc je zima a na Klinice přebývají lidé, kteří nemají kam jít,” říká Jakub Ort z kolektivu autonomního sociálního centra Klinika.

Stavební řízení je přerušeno do konce května 2019, rekonstrukce tedy pravděpodobně nemůže začít dříve než na jaře 2020. Po vyklizení tedy bude Klinika chátrat tak, jako již deset let od vyklizení stále chátrá vila Milada. Nedává tedy smysl, že se ředitel SŽDC Jiří Svoboda rozhodl Kliniku vyklidit právě teď. K žádné rekonstrukci navíc pravděpodobně vůbec nedojde. Jedná se jen o záminku ke konci Kliniky, tak jako tomu bylo již u vily Milada.

“Projekt rekonstrukce je účelový, SŽDC sama neví co s Klinikou chce dělat, už několikrát změnila účel přestavby – ze zdravotnického zařízení na kanceláře pro geodety, poté na víceúčelový objekt. Tyto projekty jsou přitom prokazatelně ekonomicky nevýhodné,” doplňuje Markéta Juřicová.

Kolektiv se rozhodl, že se bude ve čtvrtek vyklizení bránit nenásilným happeningem, který dá široké veřejnosti možnost postavit se za svojí vizi města proti zvůli úřadů. „Vyzýváme SŽDC, aby nesmyslnou exekuci zastavila a vrátila se k jednacímu stolu s kolektivem Kliniky a vedením města. V Praze je 7 000 prázdných domů a my chceme, aby alespoň jeden z nich fungoval jako nekomerční sociální a kulturní centrum,“ říká kolektiv Kliniky.

Kontakt pro média:
Telefon: (+420) 775 920 601