Program

Program Kliniky se načítá z radar.squat.net kde najdete akce po celém světě

Šestá Deklarace z Lakandonské džungle a autonomní město Tila

Start: 2018-05-22 19:00:00

more…

Povídání, fotky a dokument o ejidu Tila a Domorodém národním kongresu.
 


Ejido Tila je patnáctitisícové město v horách jihovýchodního mexického státu Chiapas, se silným zastoupením postmayského etnika Chol, které desítky let bojuje o 130 hektarů komunitní půdy. Ejido – komunitní vlastnění půdy – bylo zaneseno do mexické ústavy jako jeden z výdobytků mexické revoluce z roku 1910. Neoliberální reformy federální vlády z ´90 let se snažily vytlačit právo na ejido přijímáním zákonů spojených se smlouvou NAFTA (Severoamerická dohoda o volném obchodu). Odpovědí bylo povstání mayských kmenů pod hlavičkou EZLN v roce 1994 na které odpověděly federální, státní i mezinárodní vlády a korporace ekonomickou válkou nízké intenzity a protipovstaleckými strategiemi. V oblasti Tily působí jedna z nejsilnějších pravicových paramilitárních skupin Paz y Libertad, která v roce 1994 pomohla potlačovat zapatistické povstání a i když je oficiálně neaktivní snaží se pozici ejidářů oslabit. Lidé z ejida po eskalování konflitku před dvěma lety vyhnali politiky, policii i armádu, vypálili radnici a o chod města se od té doby starají sami, rozhodnutí vznikají na otevřených shromážděních. Jednou z formy obrany je i spuštění lokální rádiové stanice, které proběhlo před několika týdny.

Ejido Tila je součástí Domorodého národního kongresu (CNI), který sdružuje stovky komunit z celého Mexika od roku 2005 je následovníkem La Sexty.

Po úvodu o Šesté deklaraci EZLN z Lakandonské džungle (La Sexta), CNI a autonomním městě Tila s promítáním fotek si pustíme dva krátké dokumenty. Součástí večera bude i benefiční večeře. Její výtěžek půjde na pokrytí nákladů nové radiostanice ejida Tila.

.


Proběhlé akce

Proběhlo Proběhlo 2